Najważniejsze rodzaje motywacji

Opublikowano: 20-03-2023

Wróć do spisu artykułówMotywacja jest istotnym elementem ludzkiego zachowania. Napędza nas do podejmowania działań, dążenia do celów i osiągania sukcesów. Ale nie każda motywacja jest jednakowa. Istnieją różne rodzaje motywacji, każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. W tym artykule poznamy niektóre z najlepszych rodzajów motywacji i dowiemy się, jak można je wykorzystać do poprawy wydajności i osiągania celów.

Motywacja wewnętrzna
Motywacja wewnętrzna odnosi się do dążenia do wykonania zadania lub osiągnięcia celu dla samego siebie, a nie dla jakiejkolwiek zewnętrznej nagrody lub uznania. Jest to potężna forma motywacji, która pochodzi z wewnątrz i jest napędzana przez osobiste zainteresowania, wartości i poczucie celu jednostki. Badania wykazały, że ludzie, którzy są zmotywowani wewnętrznie, osiągają lepsze wyniki i mają wyższy poziom satysfakcji z pracy niż ci, którzy są motywowani przez nagrody zewnętrzne, takie jak pieniądze czy uznanie. Dzieje się tak dlatego, że osoby te częściej przejmują odpowiedzialność za swoją pracę, mają poczucie spełnienia i czerpią satysfakcję z procesu osiągania swoich celów.
Aby wspierać motywację wewnętrzną, ważne jest zapewnienie możliwości autonomii, mistrzostwa i celu. Może to obejmować danie pracownikom większej kontroli nad ich pracą, zapewnienie możliwości budowania umiejętności i rozwoju oraz powiązanie ich pracy z większą misją lub celem.
 

Motywacja zewnętrzna
Motywacja zewnętrzna odnosi się do dążenia do wykonania zadania w celu otrzymania zewnętrznej nagrody lub uniknięcia negatywnych konsekwencji. Przykłady nagród zewnętrznych to pieniądze, uznanie lub pochwała, natomiast przykłady negatywnych konsekwencji to kara lub utrata przywileju. Motywacja zewnętrzna może być skuteczna w osiąganiu krótkoterminowych wyników, ale może mieć również pewne negatywne konsekwencje. Na przykład, może prowadzić do skupienia się na nagrodzie zamiast na samym zadaniu, co może skutkować niższą jakością pracy lub brakiem zaangażowania. Ponadto, jeśli nagrody nie są znaczące lub nie są zgodne z celami i wartościami danej osoby, mogą nie zapewnić trwałej motywacji w dłuższym okresie czasu. Aby skutecznie stosować motywację zewnętrzną, należy upewnić się, że nagrody są znaczące, zgodne z indywidualnymi celami i wartościami oraz dostarczane w odpowiednim czasie i w sposób spójny. Dodatkowo, ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na nagrodach zewnętrznych i zapewnić również możliwości motywacji wewnętrznej.

Motywacja społeczna

Motywacja społeczna odnosi się do dążenia do realizacji zadania w celu spełnienia oczekiwań społecznych lub uzyskania aprobaty społecznej. Może to obejmować poszukiwanie aprobaty ze strony rówieśników, przełożonych lub innych grup czy społeczności. Motywacja społeczna może być silnym motorem zachowania, szczególnie w sytuacjach, w których normy i oczekiwania społeczne są silne. Może jednak również prowadzić do konformizmu i braku kreatywności lub niezależnego myślenia. Aby skutecznie wykorzystać motywację społeczną, należy upewnić się, że normy i oczekiwania społeczne są zgodne z indywidualnymi celami i wartościami. Dodatkowo, ważne jest zapewnienie możliwości autonomii i niezależnego myślenia w celu wspierania kreatywności i innowacyjności.

Motywacja osiągnięć
Motywacja osiągnięć odnosi się do dążenia do realizacji zadania lub celu w celu osiągnięcia mistrzostwa lub kompetencji. Często wynika z chęci doskonalenia swoich umiejętności lub zdolności i może być szczególnie skuteczna w osiąganiu długoterminowych wyników.
Badania wykazały, że osoby o wysokiej motywacji osiągnięć mają tendencję do stawiania sobie ambitnych celów, wytrwałości w obliczu przeszkód i większe poczucie własnej skuteczności niż osoby o niskiej motywacji osiągnięć. Aby wspierać motywację osiągnięć, ważne jest zapewnienie możliwości budowania umiejętności i rozwoju, jak również informacji zwrotnych i uznania za postępy i osiągnięcia.

Motywacja strachu
Motywacja strachu odnosi się do dążenia do wykonania zadania w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji lub kary. Może być skutecznym krótkoterminowym motywatorem, szczególnie w sytuacjach, w których istnieje wyraźne i bezpośrednie zagrożenie.

 

 

 Back to top